Introduktion

Skräddarsydd programvaruutveckling

Vi har specialiserat oss på att leverera lösningar för åtkomst till företagssystem, vilket innebär att vi säkerställer att våra kunder får en lösning som är enkel att använda, är av hög prestanda och som ger en säker tillgång till företagets program och molntjänster, alltid med fokus på ett förenklat användande. Detta gör vi tillsammans med våra kunder och vi analyserar krav, kommer upp med förslag, designar användargränssnitt, modellerar arkitekturen och systemet, implementerar och till slut utför integrationstester av lösningen.

 

Varför enprovia?

De vanligaste anledningarna varför våra kunder väljer oss som leverantör är

 

 • bra utbildade och högt motiverade
 • öppna och ärliga. Vi har svensk företagsledning och jobbar med en mycket öppen kultur som inte endast finns på pappret, vi lever den
 • bra teknisk kunskap. Vi har jobbat under många år med dokumenthantering (ECM, DMS), resurs och planeringssystem (ERP) samt mobilitet, vilket kortar ned projekttiden och minskar resurserna
 • bra industrikännedom och domänvetande. Vi har byggt ut vår kunskap genom åren inom ett antal olika industrier och vi har speciellt engagerat oss i finansindustrin, telekommunikation, medier, bildbearbetning, internet-communities och serviceportaler inom offentlig tjänst, vilket kan sänka kostnaderna i dessa områden
 • agila hjärnor. Vi engagerar våra hjärnor tillsammans med våra kunder och vi kommer kontinuerligt med idéer och förslag på förbättrningar
 • agila metoder. Vi använder Scrum och andra metoder både inom utveckling och test sedan 2006 och vi utbildar oss kontinuerligt vidare
 • det är låg risk med att "testa oss" och vi gör det enkelt för dig att prova om vi är rätt partner med vårt startprogram, en modell som hjälper med att bygga upp förtroende
 • flexibla leveransmodeller där du kan lätt öka på eller dra ned på leveransvolym i enlighet med dina budgetbehov och tidskrav
 • kombinera oss med dina egna team i en blandad team-modell, som säkerställer att du bygger upp den kunskap som du behöver ha själv över en viss tid
 • kostnadseffektiva genom att vi nyttjar våra kontorslokationer i östra europa och near-shore för våra europeiska kunder
 • effektiv kommunikation och en tidsskillnad som går bra att nyttja för våra amerikanska kunder
 • en leverantör för allt, från den första "brain-stormen" till den slutgiltiga programvaruleveransen med support samt underhåll av din färdiga lösning eller molntjänst

 

Våra tjänster

 • att förstå och hantera användarkrav
 • ge konsultation för företagslösningar
 • leverera färdiga företagslösningar
 • designa och utveckla mobila applikationer, oftast med integration till företagssystem och molntjänster
 • leverera företags weblösningar och sk "cockpits" och "dashboards" som används inom serviceföretag för drift av molntjänster
 • designa och utveckla desktopapplikationer för Windows, Mac och Linux med hög användbarhet
 • integrera och migrera dokumenthanteringssystem, dvs Enterprise Content Management (ECM) och Document Management Systems (DMS)
 • integrera och migrera Microsoft Sharepoint
 • integrera och migrera epostsystem och epostarkiv
 • utföra systemtester, lasttester, integrationstester och användartester, både automatiserade samt manuella tester av mobiler, paddor, desktop samt webapplikationer
 • leverera underhåll samt delvis drift av existerande system

 

Teknologierna som vi använder oss av

Vi använder tekniken enligt dina behov och förväntad projekteffektivet. Det är alltså inte frågan om något religiöst synsätt. Vi är certificerade av ett antal teknikleverantörer är dock oberoende och nyttjar det som bör ge bäst resultat i avvägning med dina team. För att ge din en idé av de teknologier som vi mest nyttjar nämner vi dem på de följande sidorna.

 

Kravhantering är viktigare än teknologi

Vi är fokuserade på enkelt användande, att höja användbarheten av programvaran. Ingen applikation eller tjänst kommer att träffa rakt i mål om den inte förbättrar de nuvarande processerna för användarna. Teknologi har oftast överskattats och det sker säkerligen delvis fortfarande. Kravhantering och att verkligen, ja verkligen förstå vad användarna behöver är extremt viktigt och man kan med erfarenhet lära sig att lyssna och ta upp det som kanske även inte direkt sägs.


Applikationsutveckling

Vi utvecklar applikationer för alla mobila system. Just nu är det mest iOS och Android, dock utvecklar vi även för de mobila operativsystem som nu används mindre av företag och konsumenter, så som Windows Mobile och Blackberry.

 

För desktop utvecklar vi huvudsakligen med .NET (C#) men har märkt ökad investering av företag inom Mac OS X programvaruutveckling de sista åren. Detta tycker vi är mycket kul då vi har utvecklat på och för Mac sedan 128k och 512k "Fat Mac" fanns till. Apple äter sig in på företagen tack vare "Bring Your Own Device" (BYOD).

 

När det gäller företagsapplikationer som körs på servrar använder vi oss mest av Java, delvis .NET och ofta JQuery. Här utvecklar vi mest speciella företagsapplikationer och även sk "cockpits" som back-end pojkarna och flickorna använder sig av när de säkerställer driften på molntjänster.

 

Vilka är kunderna och var kommer de från?

Våra kunder är ofta molnleverantörer som behöver antingen förbättra deras programvaror eller utöka med nyy clients, eller det är företagskunder som behöver en enhetlig åtkomst (unified access) till deras tjönster och applikationer. De kanske även behöver ha hjälp med migration eller integration av storskaliga system med hög volym av dokument eller epost.

 

Våra kunder befinner sig ofta i Schweiz, inom EU samt i USA.


Kontakta oss

Utveckling klient applikationer

Vi designar, utvecklar, testar und underhåller kundanpassade client-programvaror för våra företagskunder och vi ger dem lättanvända program för Windows, Mac OS X och web. Vi fokuserar på att förbättra användbarheten av existerna program och att ge åtkomst till företagssystem och molntjänster via nya program, ofta även drifts och administrationsprogram.

 

För desktop utvecklar vi huvudsakligen med .NET (C#) men har märkt ökad investering av företag inom Mac OS X programvaruutveckling de sista åren. Detta tycker vi är mycket kul då vi har utvecklat på och för Mac sedan 128k och 512k "Fat Mac" fanns till. Apple äter sig in på företagen tack vare "Bring Your Own Device" (BYOD).

 

Microsoft .NET

Vi använder oss av ett antal .NET teknologier och platformar, så som:

 • .NET 2.0, 3.5, 4.0
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation
 • Imaging
 • MS Office development
 • Document management systems
 • Sharepoint

 

Apple Macintosh (Mac OS X)

Vi har utvecklat på "macken" då redan Fat Mac fanns. Vi använder oss ofta av:

 • Cocoa, Cocoa Touch
 • QuartzCore Image, Core Audio, Core Animation
 • Three20
 • Hessian
 • Mac Ruby
 • Grand Central Dispatch

 

Portaler och CMS (content management solutions)

För webutveckling kör vi ofta med portalbaserade eller CMS lösningar så som tex Liferay, ModX, Joomla och liknande.

 

Andra teknologier

Även om vi är specialiserade på att leverera lösningar baserade på Java EE och .NET, använder vi teknologin för att öka effektiviteten och få fram en optimal lösning för dig, det är inte en religiös tro! Vi har även teknologisk kunskap inom följande områden:

 • PHP
 • C++
 • C
 • Perl

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på dessa partner för att se vad vi har gjort för dem.

Kontakta oss

Utveckling företagsapplikationer

Serverbaserade företagsapplikationer är vanligtvis utvecklade med Java Enterprise Edition (Java EE) eller med .NET, kanske också med hjälp av portallösningar som Liferay. Vi har industrikännedom inom finanssektorn, telekommunikation, offentlig tjänst och media. Vi arbetar ofta med dokument-centriska processer.

 

Java EE

Vi är specialiserade på att leverera Java EE baserade lösningar med servicerorienterade arkitekturer (SOA).

  

Några av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att se vad vi har gjort för dem

Kontakta oss

Systemintegration

Vi hjälper våra kunder med att integrera olika företagstjänster och lösningar under nyttjande av ett antal verktyg och plattformar. Vi hjälper också till med att utveckla lösningar för integration och data migration där vi säkerställer att dessa lösningar och verktyg bildar en del av kundens "IP", dvs ökar företagets intellektuella ägendom.

 

Vi utför ofta integrationsarbeten mellan system som håller "strukturerad" och "ostrukturerad" data, tex mellan ett ERP system och ett ECM system, eller mellan CRM och DMS system.

 

När det gäller migrationsarbeten är vi normalt involverade i att överföra stora mängder av dokument och epost, även delvis med strukturerad data, tex inom bokföring eller personal.

 

Om du vill diskutera dina behov och lära dig mer om våra erfarenheter, kontakta oss idag.

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att lära dig mer om vad vi har gjort för dem

Kontakta oss

Kvalitet och test

Kvalitetsprovning och testtjänster är ofta levererade tillsammans med de projekt som vi utför, kan dock även beställas som separat service. Vi arbetar ofta med agila metoder där våra testingenjörer sitter tillsammans med utvecklarna i gemensamma team, där de är med i "stand-up meetings" och vid de dagliga acceptans-testerna. Vi arbetar ofta med projekt som kör med kontinuerlig integration.

 

Tjänster som ofta behövs av våra kunder

 • Utvärdering av existerande användarhistorier och testscenarier (use cases & test cases)
 • Skrivande av nya användarscenarier och testscenarier
 • Förberedelser av testplaner och kontinuerlig rapportering av projektets status
 • Djupgående analys av krav och specifikationer
 • Utförande av funktionella test
 • Utförande av integrationstest
 • Programmering (scripting) och utförande av automatiska användartest
 • Programmering och utförande av automatiska test för mobiler och paddor

 

Spara kostnader genom att starta tidigt med att säkerställa kvaliteten inom projektet

Att investera i kvalitet sänker de långfristiga och höga kostnadera att reparera programvara i ett senare skede. Organisationer som inte har installerat en ordentlig kvalitetskontroll i deras projekt kan åka på höjda totala projektkostnader i genomsnitt med 25-40% Du kan reducera dessa kostnader genom att installera en bra QM inom ditt projekt tidigt och säkerställa att QM följer med hela projektet.

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på en partner för att se vad vi har gjort för dem

Kontakta oss

Skräddarsydd programvaruutveckling

Vi har specialiserat oss på att leverera lösningar för åtkomst till företagssystem, vilket innebär att vi säkerställer att våra kunder får en lösning som är enkel att använda, är av hög prestanda och som ger en säker tillgång till företagets program och molntjänster, alltid med fokus på ett förenklat användande. Detta gör vi tillsammans med våra kunder och vi analyserar krav, kommer upp med förslag, designar användargränssnitt, modellerar arkitekturen och systemet, implementerar och till slut utför integrationstester av lösningen.

 

Varför enprovia?

De vanligaste anledningarna varför våra kunder väljer oss som leverantör är

 

 • bra utbildade och högt motiverade
 • öppna och ärliga. Vi har svensk företagsledning och jobbar med en mycket öppen kultur som inte endast finns på pappret, vi lever den
 • bra teknisk kunskap. Vi har jobbat under många år med dokumenthantering (ECM, DMS), resurs och planeringssystem (ERP) samt mobilitet, vilket kortar ned projekttiden och minskar resurserna
 • bra industrikännedom och domänvetande. Vi har byggt ut vår kunskap genom åren inom ett antal olika industrier och vi har speciellt engagerat oss i finansindustrin, telekommunikation, medier, bildbearbetning, internet-communities och serviceportaler inom offentlig tjänst, vilket kan sänka kostnaderna i dessa områden
 • agila hjärnor. Vi engagerar våra hjärnor tillsammans med våra kunder och vi kommer kontinuerligt med idéer och förslag på förbättrningar
 • agila metoder. Vi använder Scrum och andra metoder både inom utveckling och test sedan 2006 och vi utbildar oss kontinuerligt vidare
 • det är låg risk med att "testa oss" och vi gör det enkelt för dig att prova om vi är rätt partner med vårt startprogram, en modell som hjälper med att bygga upp förtroende
 • flexibla leveransmodeller där du kan lätt öka på eller dra ned på leveransvolym i enlighet med dina budgetbehov och tidskrav
 • kombinera oss med dina egna team i en blandad team-modell, som säkerställer att du bygger upp den kunskap som du behöver ha själv över en viss tid
 • kostnadseffektiva genom att vi nyttjar våra kontorslokationer i östra europa och near-shore för våra europeiska kunder
 • effektiv kommunikation och en tidsskillnad som går bra att nyttja för våra amerikanska kunder
 • en leverantör för allt, från den första "brain-stormen" till den slutgiltiga programvaruleveransen med support samt underhåll av din färdiga lösning eller molntjänst

 

Våra tjänster

 • att förstå och hantera användarkrav
 • ge konsultation för företagslösningar
 • leverera färdiga företagslösningar
 • designa och utveckla mobila applikationer, oftast med integration till företagssystem och molntjänster
 • leverera företags weblösningar och sk "cockpits" och "dashboards" som används inom serviceföretag för drift av molntjänster
 • designa och utveckla desktopapplikationer för Windows, Mac och Linux med hög användbarhet
 • integrera och migrera dokumenthanteringssystem, dvs Enterprise Content Management (ECM) och Document Management Systems (DMS)
 • integrera och migrera Microsoft Sharepoint
 • integrera och migrera epostsystem och epostarkiv
 • utföra systemtester, lasttester, integrationstester och användartester, både automatiserade samt manuella tester av mobiler, paddor, desktop samt webapplikationer
 • leverera underhåll samt delvis drift av existerande system

 

Teknologierna som vi använder oss av

Vi använder tekniken enligt dina behov och förväntad projekteffektivet. Det är alltså inte frågan om något religiöst synsätt. Vi är certificerade av ett antal teknikleverantörer är dock oberoende och nyttjar det som bör ge bäst resultat i avvägning med dina team. För att ge din en idé av de teknologier som vi mest nyttjar nämner vi dem på de följande sidorna.

 

Kravhantering är viktigare än teknologi

Vi är fokuserade på enkelt användande, att höja användbarheten av programvaran. Ingen applikation eller tjänst kommer att träffa rakt i mål om den inte förbättrar de nuvarande processerna för användarna. Teknologi har oftast överskattats och det sker säkerligen delvis fortfarande. Kravhantering och att verkligen, ja verkligen förstå vad användarna behöver är extremt viktigt och man kan med erfarenhet lära sig att lyssna och ta upp det som kanske även inte direkt sägs.


Applikationsutveckling

Vi utvecklar applikationer för alla mobila system. Just nu är det mest iOS och Android, dock utvecklar vi även för de mobila operativsystem som nu används mindre av företag och konsumenter, så som Windows Mobile och Blackberry.

 

För desktop utvecklar vi huvudsakligen med .NET (C#) men har märkt ökad investering av företag inom Mac OS X programvaruutveckling de sista åren. Detta tycker vi är mycket kul då vi har utvecklat på och för Mac sedan 128k och 512k "Fat Mac" fanns till. Apple äter sig in på företagen tack vare "Bring Your Own Device" (BYOD).

 

När det gäller företagsapplikationer som körs på servrar använder vi oss mest av Java, delvis .NET och ofta JQuery. Här utvecklar vi mest speciella företagsapplikationer och även sk "cockpits" som back-end pojkarna och flickorna använder sig av när de säkerställer driften på molntjänster.

 

Vilka är kunderna och var kommer de från?

Våra kunder är ofta molnleverantörer som behöver antingen förbättra deras programvaror eller utöka med nyy clients, eller det är företagskunder som behöver en enhetlig åtkomst (unified access) till deras tjönster och applikationer. De kanske även behöver ha hjälp med migration eller integration av storskaliga system med hög volym av dokument eller epost.

 

Våra kunder befinner sig ofta i Schweiz, inom EU samt i USA.


Kontakta oss

Vi designar, utvecklar, testar und underhåller kundanpassade client-programvaror för våra företagskunder och vi ger dem lättanvända program för Windows, Mac OS X och web. Vi fokuserar på att förbättra användbarheten av existerna program och att ge åtkomst till företagssystem och molntjänster via nya program, ofta även drifts och administrationsprogram.

 

För desktop utvecklar vi huvudsakligen med .NET (C#) men har märkt ökad investering av företag inom Mac OS X programvaruutveckling de sista åren. Detta tycker vi är mycket kul då vi har utvecklat på och för Mac sedan 128k och 512k "Fat Mac" fanns till. Apple äter sig in på företagen tack vare "Bring Your Own Device" (BYOD).

 

Microsoft .NET

Vi använder oss av ett antal .NET teknologier och platformar, så som:

 • .NET 2.0, 3.5, 4.0
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation
 • Imaging
 • MS Office development
 • Document management systems
 • Sharepoint

 

Apple Macintosh (Mac OS X)

Vi har utvecklat på "macken" då redan Fat Mac fanns. Vi använder oss ofta av:

 • Cocoa, Cocoa Touch
 • QuartzCore Image, Core Audio, Core Animation
 • Three20
 • Hessian
 • Mac Ruby
 • Grand Central Dispatch

 

Portaler och CMS (content management solutions)

För webutveckling kör vi ofta med portalbaserade eller CMS lösningar så som tex Liferay, ModX, Joomla och liknande.

 

Andra teknologier

Även om vi är specialiserade på att leverera lösningar baserade på Java EE och .NET, använder vi teknologin för att öka effektiviteten och få fram en optimal lösning för dig, det är inte en religiös tro! Vi har även teknologisk kunskap inom följande områden:

 • PHP
 • C++
 • C
 • Perl

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på dessa partner för att se vad vi har gjort för dem.

Kontakta oss

Serverbaserade företagsapplikationer är vanligtvis utvecklade med Java Enterprise Edition (Java EE) eller med .NET, kanske också med hjälp av portallösningar som Liferay. Vi har industrikännedom inom finanssektorn, telekommunikation, offentlig tjänst och media. Vi arbetar ofta med dokument-centriska processer.

 

Java EE

Vi är specialiserade på att leverera Java EE baserade lösningar med servicerorienterade arkitekturer (SOA).

  

Några av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att se vad vi har gjort för dem

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder med att integrera olika företagstjänster och lösningar under nyttjande av ett antal verktyg och plattformar. Vi hjälper också till med att utveckla lösningar för integration och data migration där vi säkerställer att dessa lösningar och verktyg bildar en del av kundens "IP", dvs ökar företagets intellektuella ägendom.

 

Vi utför ofta integrationsarbeten mellan system som håller "strukturerad" och "ostrukturerad" data, tex mellan ett ERP system och ett ECM system, eller mellan CRM och DMS system.

 

När det gäller migrationsarbeten är vi normalt involverade i att överföra stora mängder av dokument och epost, även delvis med strukturerad data, tex inom bokföring eller personal.

 

Om du vill diskutera dina behov och lära dig mer om våra erfarenheter, kontakta oss idag.

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att lära dig mer om vad vi har gjort för dem

Kontakta oss

Kvalitetsprovning och testtjänster är ofta levererade tillsammans med de projekt som vi utför, kan dock även beställas som separat service. Vi arbetar ofta med agila metoder där våra testingenjörer sitter tillsammans med utvecklarna i gemensamma team, där de är med i "stand-up meetings" och vid de dagliga acceptans-testerna. Vi arbetar ofta med projekt som kör med kontinuerlig integration.

 

Tjänster som ofta behövs av våra kunder

 • Utvärdering av existerande användarhistorier och testscenarier (use cases & test cases)
 • Skrivande av nya användarscenarier och testscenarier
 • Förberedelser av testplaner och kontinuerlig rapportering av projektets status
 • Djupgående analys av krav och specifikationer
 • Utförande av funktionella test
 • Utförande av integrationstest
 • Programmering (scripting) och utförande av automatiska användartest
 • Programmering och utförande av automatiska test för mobiler och paddor

 

Spara kostnader genom att starta tidigt med att säkerställa kvaliteten inom projektet

Att investera i kvalitet sänker de långfristiga och höga kostnadera att reparera programvara i ett senare skede. Organisationer som inte har installerat en ordentlig kvalitetskontroll i deras projekt kan åka på höjda totala projektkostnader i genomsnitt med 25-40% Du kan reducera dessa kostnader genom att installera en bra QM inom ditt projekt tidigt och säkerställa att QM följer med hela projektet.

 

Några av våra kundreferenser

Klicka på en partner för att se vad vi har gjort för dem

Kontakta oss