Introduktion

Företagsmobilitet

Våra mobilitetslösningar för företag och molnleverantörer gör det enklare att säkert scanna och spela in, lagra, upptäcka, komma åt och agera på företagsinformation, oberoende av medarbetarnas aktuella platser. Dessa företagslösningar är enkla att använda och kan nyttjas direkt eller fungera som grundstommen till egna kundanpassade lösningar, konfigurerade enligt dina behov.

 

Blandade tjänster - kombinera existerande tjänster och bilda nya

Om du vill erbjuda en enhetlig access till en grupp tjänster, tex åtkomst av ostrukturerad data lagrad som dokument och strukturerad information från ett ERP eller CRM system, vårt bassystem enprovia® Mobile Enabler förenklar detta. Om du tänker på att sätta upp nya tjänster som är en kombination av flera existerande tjänster, kan detta lösas mycket väl med denna integrationsplattform. Ett exempel är att blanda information från sociala nätverk med data från vanliga företagsprogram, en kombination av aktivitetsmeddelanden från en informationstjänst med strukturerad information från ett CRM system och sedan ge åtkomst via mobiler, paddor, desktop och webben.

 

Använd färdiga komponenter för att reducera tiden att komma ut på marknaden

Lösningarna reducerar den tid som behövs för att komma ut med en färdig, enhetlig och säker företags- eller molntjänst på marknaden. Du har möjligheten att välja bland våra färdiga komponenter och använda de som bäst passar ditt behov.

 

Lösningarna är baserade på en gemensam, säker och robust produktplatform som använder sig av vår enprovia® Mobile Enabler teknologi. Denna förenklar arkitekturen och gränssnittsdefinitionerna i en service arkitektur när olika mobila system och regulära arbetsplatser skall stödjas, även gemensamt. Om du behöver ha utökad funktionalitet för din lösning, eller om du har tänkt på en helt annan lösning, vårt professional services team är här för att hjälpa till.

 

"Vit etikett" innebär att du har en konsistent image för ditt företag

Alla våra lösningar för företagsmobilitet levereras som "white label", vilket innebär att de kan säljas under ditt namn och företagsidentitet.

 

Vi erbjuder attraktiva OEM-licenser och är flexibla på att hitta den model som bäst passar dig och ert företag.

 

Ett par av våra kundreferenser

Lösningar för företagsmobilitet
Bassystem

enprovia® Mobile Enabler är grundstommen och en server-programvara som förkortar tiden för att komma ut på marknaden med säkra mobilitetslösningar för företag. Den erbjuder ett antal vanligt nyttjade innehålls-management funktioner tillsammans med tjänster för drift av anslutna enheter. 

 

mobile forms

Enhetlig, säker åtkomst av företagets resurser via mobila system, direkt "out-of-the-box"

  

 • ger säker åtkomst av tjänster via kryptering av data i rörelse och vid vila samt nyttjar existerande autentiserungssystem och IT-driftstjänster inom företaget
 • säkerställer enhetlig åtkomst för alla mobila enheter oberoende av operativsystem och uppträder som en enkel client mot  anslutna företagsapplikationer
 • ger en sann "meshed-service" arkitektur och säkerställer hög prestanda och mycket god skalering som möjliggör "orkestrering" av ett flertal tjänster levererade via en gemensam kanal till mobila användare
 • anslutes till existerande tjänster och affärssystem utan att dessa behövs anpassas
 • ger ett ordentligt antal systemkonnektorer som lätt kan konfigureras och vidareutökas
 • kan integreras med vanliga DMS, ECM, ERP, kollaborations- och handelssystem samt sociala nätverkstjänster
 • ställer vanligt nyttjade innehålls- och enhetsfunktioner så som push-notifikationer, synkronisering, förändra innehåll (rendering), fjärrkontrol av säker datalagring, fjärrsuddning och mer till förfogande
 • förenklar administration och support med hjälp av integration till existerande SNMP system
 • kommer med inbyggd licensadministration och faktureringsstöd för storskaliga molninsatser och innovativt kombinerande av tjänster

 

Användes både "on-premise", i privata, offentliga eller i hybrid-moln

enprovia® Mobile Enabler är en högskalig plattform för Linux, UNIX och MS-Windows servrar och kan installeras både inom företaget, eller användas för offentliga moln samt även för arkitekturer som är kombination av dessa.

 

Även för era egna, speciella projekt

enprovia® Mobile Enabler är en huvudkomponent inom vår företagsmobilitetsportfolio och kan även användas inom er egen programvaruutveckling, konfigurerad av vårt professional services team i enlighet med era behov. Vi arbetar ofta tillsammans med våra kunders team som partner och hjälper då även till med att säkerställa att intern kunskap byggs upp via blandade team och "hands-on" utbilding.

 

Lär hur du kan nyttja redan gjorda investeringar och optimera dina existerande företagstjänster vid skapande av nya, mobila tjänster. Kontakta oss för en online-presentation.


Kontakta oss
Mobile Documents

Med enprovia® Mobile Documents, erhåller du säker, mobil åtkomst av dina dokument och dokumentorienterade processer oberoende när och var du befinner dig.

 

mobile documents

Säker, mobil åtkomst till era dokumentrelaterade processer

 

Ge dina team och kunder möjligheten att arbeta effektivare med alla processer som är dokumentbaserade och använd dig av dina existerande DMS, ECM och Sharepoint-system samt molntjänster. enprovia® Mobile Documents gör det möjligt att nyttja redan gjorda investeringar i system och tjänster utan att de behövs anpassas för att erhålla en säker, mobil åtkomst.

 

 • Upptäck dokument, diskussioner och epost via ett flertal olika sök- och navigationsmöjligheter
 • Editera dokument och innehåll tillsammans med metainformation. Lägg till kommentarer, annoteringar, bildmaterial, ljudanteckningar och initiera eller reagera på workflows
 • Synkronisera innehåll och dokument med ett krypterat, fjärrkontrollerat säkerhetsminne som ligger upplagt på dina mobila enheter, pusha innehåll från din DMS, ECM eller Sharepoint till ingenjörer i fält enligt affärsregler
 • Styr och kontrollera dokument, favoriter och abonnemang via PC, Mac och alla mobila enheter
 • Var säker på att du har de nyaste ändringarna av dokument och mappar. Erhåll information om ändringar och diskussioner i realtid
 • Integreras med vanliga DMS och ECM system samt ett flertal molnleverantörer, Microsoft Sharepoint och Office 365
 • Stödjer iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 7 och 8 samt Mac OS X

 

Lär dig mer om hur du kan erhålla säker tillgång till dokument och innehåll inom ditt företag idag. Kontakta oss för en online demo.


Kontakta oss
Mobile Forms

Med enprovia® Mobile Forms definierar och rullar du ut formulär för mobil datainmatning, oberoende om du behöver enkla eller relativt komplexa, dynamiska frågeformulär. Integreras med ditt företagssystem och dokumenthanterare, lagringssystem samt arkiv.

 

mobile forms

Mobil datasammling med dynamiska formulär, integrerbar med ECM, CRM och ERP

 

 • Säker datainmatning med kryptering, autentisering och övervakning av data, både i rörelse och i vila
 • Flexibla formulärdefinitioner som kan använda redan existerande syntax om det behövs
 • Dynamiska formulär som ändras beroende på nyligen inlagd data
 • Kombinera fasta dataformulär med dynamisk information från ert ERP eller CRM system
 • Kombinera inmatad information med bildmaterial, dokument och elektronisk signatur
 • Hantera alla formulärdefinitioner centralt
 • Realtidsintegration av inmatad data med företagssystem så som ERP och CRM
 • Möjlighet att konvertera inmatad data till andra format innan lagring, tex till PDF dokument som lagras i ett ECM eller Sharepoint system och som kan referreras från ett annat system, tex från ERP

 

Lär dig hur du enkelt kan rulla ut detta lättanvända system för mobila formulär idag och begär en online presentation.


Kontakta oss
Mobile Commerce

Med enprovia® Mobile Commerce, erhåller du en säker handelstjänst som kan blandas med andra, existerande tjänster för att på detta sätt ge användarna tillgång till att uppköpa tjänster och produkter när de är mobila. Gör det möjligt att söka och bläddra i produkt- och service-kataloger,  att lägga upp önskelistor samt att utföra hela inköpsprocessen av varor och tjänster oberoende av tidpunkt och lokation.

 

mobile forms

Öka er försäljning och erbjud mobila inköpsmöjligheter

 

Utöka din kundkrets och nå nya, potentiella kunder eller stöd dina ingenjörer i fält (MRO) med enprovia® Mobile Commerce som stöder både smartphones och paddor. Anslut till vanligt förekommande ecommerce lösningar och rulla ut nya, ledande tjänster genom att integrera med existerande CRM, ERP, ECM och DMS system.

 

Lär dig hur du kan få ett övertag mot dina konkurrenter genom att blanda existerande tjänster och på detta sätt erbjuda nya, mobila e-commerce lösningar. Begär en online-demo idag.

 

 

Ett par av våra kundreferenser


Kontakta oss
Mobile Social

Med enprovia® Mobile Social, gör du det möjligt att säkert blanda existerande företagstjänster med sociala nätverk och låta dina användare mobilt ha tillgång till söktjänster, att kunna upptäcka samt delta i sociala medier, oberoende om det är rent företagsinternt eller externa tjänster det rör sig om och oberoende av tidpunkt och lokation.

 

mobile forms

Expandera er kundbas med nya, innovativa tjänster för social media

  

Utöka din kundkrets och nå nya, potentiella kunder eller stöd dina ingenjörer i fält (MRO) med hjälp av enprovia® Mobile Social som kan köras på smartphones, paddor och på vanliga arbetsdatorer. Ansluts till vanliga social media tjänster så som Facebook, Twitter, RSS feeds, blogg system eller interna social media plattformar. Rulla ut nya, ledande tjänster med integration av era existerande affärsapplikationer, CRM, ECM, DMS och teamprogramvaror.

 

Lär dig hur du kan nå en fördel mot dina konkurrenter genom att blanda existerande tjänster och rulla ut nya, mobila smarta tjänster. Begär en online-demo idag.

 

Ett par av våra kundreferenser


Kontakta oss
Konsulttjänster för mobilitet

Har du speciella krav på din nya, mobila lösning som inte täcks av det vi levererar standardmässigt? Inte något som helst problem. Vårt team designar, bygger och testar din mobila lösning och använder sig av färdiga komponenter där det är möjligt för att förkorta leveranstiden och sänka kostnaderna.

 

Integration med tjänster och säkerhet i fokus?

Vi levererar programvaruutveckling för alla platformar inklusive iOS, Android, Windows Mobile och Blackberry. Om du har ett komplext projekt, som troligen innebär att du också måste integrera din lösning med företagstjänster, kanske arkivsystem och en avancerad servicearkitektur med fokus på datasäkerhet i rörelse och vila, bör vi vara en lämplig partner för er.

 

Behöver du en mycket speciell leveransmodel där ditt eget team är direkt involverat?

Vi leverar enligt flexibla projekt och leveransmodeller, där vi kan både ta hela ansvaret för produktutvecklingen, eller dela upp det med ditt eget team enligt dina specifika önskemål. Till exempel kan vi starta upp projektet och påbörja utvecklingen för att sedan ge ditt eget team möjligheten att ta över, kanske med utbildning och långfristigt stöd om det behövs, tex för mobil, automatisk testning av din lösning på de vanligaste mobila platformarna.

 

Ett par av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att se vad vi har gjort åt dem.

Kontakta oss

Företagsmobilitet

Våra mobilitetslösningar för företag och molnleverantörer gör det enklare att säkert scanna och spela in, lagra, upptäcka, komma åt och agera på företagsinformation, oberoende av medarbetarnas aktuella platser. Dessa företagslösningar är enkla att använda och kan nyttjas direkt eller fungera som grundstommen till egna kundanpassade lösningar, konfigurerade enligt dina behov.

 

Blandade tjänster - kombinera existerande tjänster och bilda nya

Om du vill erbjuda en enhetlig access till en grupp tjänster, tex åtkomst av ostrukturerad data lagrad som dokument och strukturerad information från ett ERP eller CRM system, vårt bassystem enprovia® Mobile Enabler förenklar detta. Om du tänker på att sätta upp nya tjänster som är en kombination av flera existerande tjänster, kan detta lösas mycket väl med denna integrationsplattform. Ett exempel är att blanda information från sociala nätverk med data från vanliga företagsprogram, en kombination av aktivitetsmeddelanden från en informationstjänst med strukturerad information från ett CRM system och sedan ge åtkomst via mobiler, paddor, desktop och webben.

 

Använd färdiga komponenter för att reducera tiden att komma ut på marknaden

Lösningarna reducerar den tid som behövs för att komma ut med en färdig, enhetlig och säker företags- eller molntjänst på marknaden. Du har möjligheten att välja bland våra färdiga komponenter och använda de som bäst passar ditt behov.

 

Lösningarna är baserade på en gemensam, säker och robust produktplatform som använder sig av vår enprovia® Mobile Enabler teknologi. Denna förenklar arkitekturen och gränssnittsdefinitionerna i en service arkitektur när olika mobila system och regulära arbetsplatser skall stödjas, även gemensamt. Om du behöver ha utökad funktionalitet för din lösning, eller om du har tänkt på en helt annan lösning, vårt professional services team är här för att hjälpa till.

 

"Vit etikett" innebär att du har en konsistent image för ditt företag

Alla våra lösningar för företagsmobilitet levereras som "white label", vilket innebär att de kan säljas under ditt namn och företagsidentitet.

 

Vi erbjuder attraktiva OEM-licenser och är flexibla på att hitta den model som bäst passar dig och ert företag.

 

Ett par av våra kundreferenser

Bassystem

enprovia® Mobile Enabler är grundstommen och en server-programvara som förkortar tiden för att komma ut på marknaden med säkra mobilitetslösningar för företag. Den erbjuder ett antal vanligt nyttjade innehålls-management funktioner tillsammans med tjänster för drift av anslutna enheter. 

 

mobile forms

Enhetlig, säker åtkomst av företagets resurser via mobila system, direkt "out-of-the-box"

  

 • ger säker åtkomst av tjänster via kryptering av data i rörelse och vid vila samt nyttjar existerande autentiserungssystem och IT-driftstjänster inom företaget
 • säkerställer enhetlig åtkomst för alla mobila enheter oberoende av operativsystem och uppträder som en enkel client mot  anslutna företagsapplikationer
 • ger en sann "meshed-service" arkitektur och säkerställer hög prestanda och mycket god skalering som möjliggör "orkestrering" av ett flertal tjänster levererade via en gemensam kanal till mobila användare
 • anslutes till existerande tjänster och affärssystem utan att dessa behövs anpassas
 • ger ett ordentligt antal systemkonnektorer som lätt kan konfigureras och vidareutökas
 • kan integreras med vanliga DMS, ECM, ERP, kollaborations- och handelssystem samt sociala nätverkstjänster
 • ställer vanligt nyttjade innehålls- och enhetsfunktioner så som push-notifikationer, synkronisering, förändra innehåll (rendering), fjärrkontrol av säker datalagring, fjärrsuddning och mer till förfogande
 • förenklar administration och support med hjälp av integration till existerande SNMP system
 • kommer med inbyggd licensadministration och faktureringsstöd för storskaliga molninsatser och innovativt kombinerande av tjänster

 

Användes både "on-premise", i privata, offentliga eller i hybrid-moln

enprovia® Mobile Enabler är en högskalig plattform för Linux, UNIX och MS-Windows servrar och kan installeras både inom företaget, eller användas för offentliga moln samt även för arkitekturer som är kombination av dessa.

 

Även för era egna, speciella projekt

enprovia® Mobile Enabler är en huvudkomponent inom vår företagsmobilitetsportfolio och kan även användas inom er egen programvaruutveckling, konfigurerad av vårt professional services team i enlighet med era behov. Vi arbetar ofta tillsammans med våra kunders team som partner och hjälper då även till med att säkerställa att intern kunskap byggs upp via blandade team och "hands-on" utbilding.

 

Lär hur du kan nyttja redan gjorda investeringar och optimera dina existerande företagstjänster vid skapande av nya, mobila tjänster. Kontakta oss för en online-presentation.


Kontakta oss
Mobile Documents

Med enprovia® Mobile Documents, erhåller du säker, mobil åtkomst av dina dokument och dokumentorienterade processer oberoende när och var du befinner dig.

 

mobile documents

Säker, mobil åtkomst till era dokumentrelaterade processer

 

Ge dina team och kunder möjligheten att arbeta effektivare med alla processer som är dokumentbaserade och använd dig av dina existerande DMS, ECM och Sharepoint-system samt molntjänster. enprovia® Mobile Documents gör det möjligt att nyttja redan gjorda investeringar i system och tjänster utan att de behövs anpassas för att erhålla en säker, mobil åtkomst.

 

 • Upptäck dokument, diskussioner och epost via ett flertal olika sök- och navigationsmöjligheter
 • Editera dokument och innehåll tillsammans med metainformation. Lägg till kommentarer, annoteringar, bildmaterial, ljudanteckningar och initiera eller reagera på workflows
 • Synkronisera innehåll och dokument med ett krypterat, fjärrkontrollerat säkerhetsminne som ligger upplagt på dina mobila enheter, pusha innehåll från din DMS, ECM eller Sharepoint till ingenjörer i fält enligt affärsregler
 • Styr och kontrollera dokument, favoriter och abonnemang via PC, Mac och alla mobila enheter
 • Var säker på att du har de nyaste ändringarna av dokument och mappar. Erhåll information om ändringar och diskussioner i realtid
 • Integreras med vanliga DMS och ECM system samt ett flertal molnleverantörer, Microsoft Sharepoint och Office 365
 • Stödjer iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 7 och 8 samt Mac OS X

 

Lär dig mer om hur du kan erhålla säker tillgång till dokument och innehåll inom ditt företag idag. Kontakta oss för en online demo.


Kontakta oss
Mobile Forms

Med enprovia® Mobile Forms definierar och rullar du ut formulär för mobil datainmatning, oberoende om du behöver enkla eller relativt komplexa, dynamiska frågeformulär. Integreras med ditt företagssystem och dokumenthanterare, lagringssystem samt arkiv.

 

mobile forms

Mobil datasammling med dynamiska formulär, integrerbar med ECM, CRM och ERP

 

 • Säker datainmatning med kryptering, autentisering och övervakning av data, både i rörelse och i vila
 • Flexibla formulärdefinitioner som kan använda redan existerande syntax om det behövs
 • Dynamiska formulär som ändras beroende på nyligen inlagd data
 • Kombinera fasta dataformulär med dynamisk information från ert ERP eller CRM system
 • Kombinera inmatad information med bildmaterial, dokument och elektronisk signatur
 • Hantera alla formulärdefinitioner centralt
 • Realtidsintegration av inmatad data med företagssystem så som ERP och CRM
 • Möjlighet att konvertera inmatad data till andra format innan lagring, tex till PDF dokument som lagras i ett ECM eller Sharepoint system och som kan referreras från ett annat system, tex från ERP

 

Lär dig hur du enkelt kan rulla ut detta lättanvända system för mobila formulär idag och begär en online presentation.


Kontakta oss
Mobile Commerce

Med enprovia® Mobile Commerce, erhåller du en säker handelstjänst som kan blandas med andra, existerande tjänster för att på detta sätt ge användarna tillgång till att uppköpa tjänster och produkter när de är mobila. Gör det möjligt att söka och bläddra i produkt- och service-kataloger,  att lägga upp önskelistor samt att utföra hela inköpsprocessen av varor och tjänster oberoende av tidpunkt och lokation.

 

mobile forms

Öka er försäljning och erbjud mobila inköpsmöjligheter

 

Utöka din kundkrets och nå nya, potentiella kunder eller stöd dina ingenjörer i fält (MRO) med enprovia® Mobile Commerce som stöder både smartphones och paddor. Anslut till vanligt förekommande ecommerce lösningar och rulla ut nya, ledande tjänster genom att integrera med existerande CRM, ERP, ECM och DMS system.

 

Lär dig hur du kan få ett övertag mot dina konkurrenter genom att blanda existerande tjänster och på detta sätt erbjuda nya, mobila e-commerce lösningar. Begär en online-demo idag.

 

 

Ett par av våra kundreferenser


Kontakta oss
Mobile Social

Med enprovia® Mobile Social, gör du det möjligt att säkert blanda existerande företagstjänster med sociala nätverk och låta dina användare mobilt ha tillgång till söktjänster, att kunna upptäcka samt delta i sociala medier, oberoende om det är rent företagsinternt eller externa tjänster det rör sig om och oberoende av tidpunkt och lokation.

 

mobile forms

Expandera er kundbas med nya, innovativa tjänster för social media

  

Utöka din kundkrets och nå nya, potentiella kunder eller stöd dina ingenjörer i fält (MRO) med hjälp av enprovia® Mobile Social som kan köras på smartphones, paddor och på vanliga arbetsdatorer. Ansluts till vanliga social media tjänster så som Facebook, Twitter, RSS feeds, blogg system eller interna social media plattformar. Rulla ut nya, ledande tjänster med integration av era existerande affärsapplikationer, CRM, ECM, DMS och teamprogramvaror.

 

Lär dig hur du kan nå en fördel mot dina konkurrenter genom att blanda existerande tjänster och rulla ut nya, mobila smarta tjänster. Begär en online-demo idag.

 

Ett par av våra kundreferenser


Kontakta oss

Har du speciella krav på din nya, mobila lösning som inte täcks av det vi levererar standardmässigt? Inte något som helst problem. Vårt team designar, bygger och testar din mobila lösning och använder sig av färdiga komponenter där det är möjligt för att förkorta leveranstiden och sänka kostnaderna.

 

Integration med tjänster och säkerhet i fokus?

Vi levererar programvaruutveckling för alla platformar inklusive iOS, Android, Windows Mobile och Blackberry. Om du har ett komplext projekt, som troligen innebär att du också måste integrera din lösning med företagstjänster, kanske arkivsystem och en avancerad servicearkitektur med fokus på datasäkerhet i rörelse och vila, bör vi vara en lämplig partner för er.

 

Behöver du en mycket speciell leveransmodel där ditt eget team är direkt involverat?

Vi leverar enligt flexibla projekt och leveransmodeller, där vi kan både ta hela ansvaret för produktutvecklingen, eller dela upp det med ditt eget team enligt dina specifika önskemål. Till exempel kan vi starta upp projektet och påbörja utvecklingen för att sedan ge ditt eget team möjligheten att ta över, kanske med utbildning och långfristigt stöd om det behövs, tex för mobil, automatisk testning av din lösning på de vanligaste mobila platformarna.

 

Ett par av våra kundreferenser

Klicka på våra partner för att se vad vi har gjort åt dem.

Kontakta oss